10 từ tiếng Nhật thông dụng mỗi ngày – 3

10 từ tiếng Nhật thông dụng mỗi ngày – 3

10 từ tiếng Nhật thông dụng mỗi ngày – ngày thứ 3

21. [いま]    Nghĩa tiếng Anh : now.   Nghĩa tiếng Việt :  bây giờ
Ví dụ:
彼は今、勉強しています。
今ホテルに着きました。
Dịch nghĩa :
Anh ấy bây giờ đag học bài
Bây giờ tôi đã đến khách sạn”
22. 新しい [あたらしい]    Nghĩa tiếng Anh : new.   Nghĩa tiếng Việt :  mới
Ví dụ:
彼の車は新しい。
新しいテーブルを買いました。
Dịch nghĩa :
Chiếc xe ô tô của anh ấy mới
Tôi đã mua một cái bàn mới
23. なる [なる]    Nghĩa tiếng Anh : become.   Nghĩa tiếng Việt :  trở nên, trở thành
Ví dụ:
彼は医者になりました。
私は日本語の先生になりたいです。
Dịch nghĩa :
Anh ấy đã trở thành bác sĩ
Tôi muốn trở thành giáo viên tiếng nhật
24. まだ [まだ]    Nghĩa tiếng Anh : (not) yet, still.   Nghĩa tiếng Việt :  chưa, vẫn
Ví dụ:
宿題はまだ終わっていません。
彼はまだ若いです。
Dịch nghĩa :
Bài tập vẫn chưa hoàn thành xong
Anh ấy vẫn còn trẻ”

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

25. あと [あと]    Nghĩa tiếng Anh : after.   Nghĩa tiếng Việt :  sau
Ví dụ:
仕事のあと、映画を見た。
Dịch nghĩa :
Sau khi làm việc xong tôi đã xem phim”
26. 聞く [きく]    Nghĩa tiếng Anh : hear, ask.   Nghĩa tiếng Việt :  nghe, hỏi
Ví dụ:
彼女はラジオを聞いています。
Dịch nghĩa :
Cô ấy đang nghe đài radio”

27. 言う [いう]    Nghĩa tiếng Anh : say, tell.   Nghĩa tiếng Việt :  nói
Ví dụ:
上司が「一杯、飲もう」と言った。
Dịch nghĩa :
Sếp đã nói là cùng uống một cốc nhé”

28. 少ない [すくない]    Nghĩa tiếng Anh : few, little.   Nghĩa tiếng Việt :  ít
Ví dụ:
今年は雨が少ないです。
この町には外人が少ない。
Dịch nghĩa :
Năm nay mưa có một ít
Thành phố này có ít người nước ngoài”

29. 高い [たかい]    Nghĩa tiếng Anh : high, tall.   Nghĩa tiếng Việt :  cao
Ví dụ:
これがこの町で一番高いビルです。
彼はクラスで一番背が高い。
Dịch nghĩa :
Ở thành phố này thì tòa nhà đó cao nhất
Ở trong lớp anh ấy là người cao nhất

30. 子供 [こども]    Nghĩa tiếng Anh : child.   Nghĩa tiếng Việt :  trẻ em
Ví dụ:
電車で子供が騒いでいた。
Dịch nghĩa :
đứa trẻ đang làm ồn trên xe điện”

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :