4000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng

4000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng

4000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng. Tiếp theo bài viết : Từ vựng tiếng Nhật : 1000 từ thông dụng và bài viết 2000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng,  và 3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng trong bài viết này, Tự học online xin tiếp tục giới thiệu với các bạn 1000 từ vựng thông dụng tiếp theo. Bài viết được chia thành cụm 10 từ, mỗi trang 60 từ để các bạn có thể học đều đặn 10 từ 1 ngày, mỗi tuần 1 trang.

4000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng – Phần 12

1.

3661. 予報 : dự báo
3662. : người chịu trách nhiệm
3663. 飛び出す : bay ra
3664. : khói
3665. 肯定 : khẳng định
3666. 森林 : rừng dậm
3667. 試し : thử nghiệm
3668. 地点 : địa điểm
3669. : cành, nhánh
3670. 寮 : kí túc xá

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

2.

3671. 幼い : ngây thơ hồn nhiên
3672. 掘る : đào
3673. 岩 : đá
3674. 支店 : chi nhánh
3675. 出来上がる : được hoàn thành
3676. 私立 : tư lập
3677. 気候 : khí hậu
3678. 問い : câu hỏi
3679. 詰める : nhồi nhét
3680. 仮定 : giả định

3.

3681. 嵐 : cơn bão
3682. 寿命 : tuổi thọ
3683. 撃つ : bắn
3684. 一旦 : tạm thời
3685. 誤り : lỗi sai
3686. 故郷 : quê hương
3687. 急激 : kịch kiệt
3688. 地面 : mặt đất
3689. 大使 : đại sứ
3690. 感激 : cảm kích

4.

3691. 見出し : đầu đề
3692. 雇う : thuê người
3693. 崩す : làm hỏng
3694. つながり : mối liên hệ
3695. 飛行 : bay
3696. 推薦 : sự tiến cử
3697. 苦しみ : nỗi đau
3698. 診る : khám (bệnh)
3699. 計る : cân, đo
3700. 命じる : ra lệnh

5.

3701. 全力 : toàn lực
3702. 世話 : chăm sóc
3703. タイヤ : bánh xe, lốp
3704. 警官 : cảnh sát
3705. 定員 : sức chứa
3706. 消化 : tiêu hóa
3707. 倉庫 : nhà kho
3708. 始まり : sự bắt đầu
3709. 穏やか : yên bình
3710. 悲しみ : nỗi buồn

6.

3711. 前者 : người trước
3712. 丘 : quả đồi
3713. 接近 : tiếp cận
3714. : cơm
3715. はねる : nẩy, bắn
3716. 先端 : điểm cuối
3717. 争う : đánh nhau
3718. 一流 : hàng đầu
3719. 生き物 : sinh vật
3720. 実習 : thực tập

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau 

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :