Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật

Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật

Đàn ông và chiếc xe Bus - Mon chế tiếng Nhật

Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện vui trong chuyên mục Mon chế tiếng Nhật : Trái tim đàn ông và chiếc xe bus :

Lời Nhật : 男の心とバス

Mon :皆さん、男の心とバスは

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

どこが似ているか知っている?

それはね、どんな場合にあっても

まだ人を入れ込むことができる

Phiên âm Romaji : otoko no kokoro to basu

Mon : minasan, otoko no kokoro to basuha

dokoga niteiruka shitteiru?

sorehane, donna baaini attemo

mada hitowo irekomukotoga dekiru

Lời dịch Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật

Doraemon : Các bạn ơi, các bạn có biết :

Trái tim người đàn ông và chiếc xe bus

giống nhau ở đâu không?

Đó là : dù trong hoàn cảnh nào …

Vẫn có thể nhét thêm người 😀

Trên đây là nội dung câu chuyện : Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật. Mời các bạn cùng xem các câu truyện khác trong chuyên mục mon chế tiếng Nhật.

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :