Đáp án thi jlpt 12 2017

Đáp án thi jlpt 12 2017

Đáp án thi jlpt 12 2017. Chào các bạn, vậy là chúng ta đã thi xong đợt thi thứ 2 trong năm 2017. Cảm xúc của mỗi người sau khi thi có khác nhau, nhưng dù sao nó cũng đã đi qua và giờ là dịp để chúng ta tổng kết lại thời gian ôn tập và thiết lập mục tiêu học tập tiếng Nhật mới 🙂

Với kỳ thi vừa qua, có nhiều bạn muốn đối chiếu lại kết quả, vì vậy Tự học tiếng Nhật online xin được cung cấp cho các bạn đáp án đề thi tiếng Nhật tháng 12 2017 từ cấp độ N3 tới N1. Kết quả này được lấy từ 1 trang web của mấy bạn Trung Quốc, do vậy nó chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi có thể có chỗ sai.

Hiện tại mới có cấp độ N3 (full), N1 (full), N2 (full). Các cấp độ khác sẽ được update sau khi có đáp án

Cấp độ N3

文字・語彙 (Từ vựng)

問題 1 1 2 3 4 5
3 4 4 3 1
6 7 8
4 2 1
問題 2 9 10 11 12 13 14  
4 3 4 4 2 3
問題 3 15 16 17 18 19 20 21
2 1 2 2 1 2 3
22 23 24 25  
4 2 1 3
問題 4 26 27 28 29 30  
3 4 1 1 2
問題 5 31 32 33 34 35  
1 2 3 4 3

 

文法 (Ngữ pháp)

問題 1 1 2 3 4 5 6 7
4 2 1 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13  
3 1 2 4 1 3
問題 2 14 15 16 17 18
3 2 2 4 1
問題 3 19 20 21 22 23  
3 1 2 1 4

読解 (Đọc hiểu)

問題 4 24 25 26 27    
2 3 4 4
問題 5 28 29 30 31 32 33
2 1 3 3 3 1
問題 6 34 35 36 37  
2 4 3 1
問題 7 38 39    
2 2

 

聴解 (Nghe hiểu)

問題 1 1 2 3 4 5 6
3 4 1 2 1 3
問題 2 1 2 3 4 5 6
2 1 1 3 4 1
問題 3 1 2 3
2 4 1
問題 4 1 2 3 4
2 1 3 2
問題 5 1 2 3 4 5
3 3 1 2 1
6 7 8 9
1 2 1 2

Cấp độ N2 – Đáp án thi jlpt 12 2017

文字・語彙 (Từ vựng)

問題 1 1 2 3 4 5
1 3 4 2 2
問題 2 6 7 8 9 10
3 2 4 1 3
問題 3 11 12 13 14 15
4 4 2 1 3
問題 4 16 17 18 19 20 21 22
1 1 2 3 4 2 4
問題 5 23 24 25 26 27
3 1 1 2 3
問題 6 28 29 30 31 32
2 4 4 1 3

 

文法 (Ngữ pháp)

問題 7 33 34 35 36 37 38
4 1 2 1 1 3
39 40 41 42 43 44
3 1 4 3 3 2
問題 8 45 46 47 48 49
1 4 4 2 1
問題 9 50 51 52 53 54
2 4 2 3 1

 

読解 (Đọc hiểu)

問題 10 55 56 57 58 59
2 4 1 3 2
問題 11 60 61 62 63 64
2 2 4 1 4
65 66 67 68
3 4 1 3
問題 12 69 70  
4 3
問題 13 71 72 73  
3 1 2
問題 14 74 75  
2 3

 

聴解 (Nghe)

問題 1 1 2 3 4 5
4 1 3 4 2
問題 2 1 2 3 4 5 6
2 1 2 4 1 3
問題 3 1 2 3 4 5
1 3 4 3 2
問題 4 1 2 3 4 5 6
2 2 3 2 1 3
7 8 9 10 11 12
1 2 3 2 3 1
問題 5 1 2 3
3 2 2 3

Cấp độ N1 – Đáp án thi jlpt 12 2017

文字・語彙

問題 1 1 2 3 4 5 6
1 1 4 3 2 3
問題 2 7 8 9 10 11 12 13
4 2 3 1 2 4 2
問題 3 14 15 16 17 18 19
4 3 2 1 3 2
問題 4 20 21 22 23 24 25
2 4 1 4 1 3

 

文法

問題 5 26 27 28 29 30
1 2 4 3 3
31 32 33 34 35
3 4 1 1 2
問題 6 36 37 38 39 40
1 4 3 2 2
問題 7 41 42 43 44 45
4 1 1 2 3

 

読解

問題 8 46 47 48 49
1 4 3 2
問題 9 50 51 52 53 54
3 1 3 2 1
55 56 57 58  
4 4 1 2
問題 10 59 60 61 62
3 4 1 4
問題 11 63 64  
4 2
問題 12 65 66 67 68
2 3 2 3
問題 13 69 70
1 3

 

聴解

問題 1 1 2 3 4 5 6
2 1 4 3 3 4
問題 2 1 2 3 4 5 6
3 4 3 1 1 3
問題 3 1 2 3 4 5 6
3 4 2 4 1 2
問題 4 1 2 3 4 5 6 7
3 2 1 3 1 3 1
8 9 10 11 12 13
2 2 3 1 1 2
問題 5 1 2 3
2 2 2 3

Trên đây là Đáp án thi jlpt 12 2017. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : Luyện thi tiếng Nhật

Chúc các tiếp tục nâng cao quyết tâm học tiếng Nhật hơn nữa 😀

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

comments