Đáp án thi jlpt 7 2017

Đáp án thi jlpt 7 2017

Đáp án thi jlpt 7 2017. Chào các bạn, vậy là chúng ta đã thi xong đợt thi thứ 1 trong năm 2017. Cảm xúc của mỗi người sau khi thi có khác nhau, nhưng dù sao nó cũng đã đi qua và giờ là dịp để chúng ta tổng kết lại thời gian ôn tập và thiết lập mục tiêu học tập tiếng Nhật mới 🙂

Với kỳ thi vừa qua, có nhiều bạn muốn đối chiếu lại kết quả, vì vậy Tự học tiếng Nhật online xin được cung cấp cho các bạn đáp án đề thi tiếng Nhật tháng 7 2017 từ cấp độ N5 tới N1. Kết quả này được lấy từ 1 trang web của mấy bạn Trung Quốc, do vậy nó chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi có thể có chỗ sai.

Hiện tại mới có cấp độ N3 (full), N1 (full), N2 (full). Các cấp độ khác sẽ được update sau khi có đáp án

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Cấp độ N4 các bạn xem tại đây : đáp án thi JLPT N4 20017

Cấp độ N3

聴解 (Nghe hiểu)

問題 1 1 2 3 4 5 6
2 3 4 3 4 2
問題 2 1 2 3 4 5 6
2 4 2 1 3 4
問題 3 1 2 3  
4 2 3
問題 4 1 2 3 4  
1 2 2 1
問題 5 1 2 3 4 5  
3 2 2 3 2
6 7 8 9  
3 1 3 3

 

文字・語彙 (Từ vựng)

問題 1 1 2 3 4 5  
3 2 2 3 4
6 7 8  
3 1 1
問題 2 9 10 11 12 13 14  
2 3 4 2 1 4
問題 3 15 16 17 18 19 20 21
4 2 3 1 2 1 4
22 23 24 25  
2 3 3 1
問題 4 26 27 28 29 30  
4 1 3 1 4
問題 5 31 32 33 34 35  
3 4 2 1 2

 

文法 (Ngữ pháp)

問題 1 1 2 3 4 5 6 7
1 4 2 1 3 2 3
8 9 10 11 12 13
4 1 3 4 2 2
問題 2 14 15 16 17 18  
3 1 3 2 4
問題 3 19 20 21 22 23  
2 1 3 1 3

 

読解 (đọc hiểu)

問題 4 24 25 26 27  
2 4 2 3
問題 5 28 29 30 31 32 33
4 4 3 3 2 2
問題 6 34 35 36 37  
1 4 3 1
問題 7 38 39  
3 1

 

Cấp độ N2 – Đáp án thi jlpt 7 2017

文字・語彙

問題 1 1 2 3 4 5
3 2 2 1 4
問題 2 6 7 8 9 10
1 2 3 1 3
問題 3 11 12 13 14 15
4 2 2 4 3
問題 4 16 17 18 19 20 21 22
4 2 4 1 3 1 3
問題 5 23 24 25 26 27
4 4 2 1 3
問題 6 28 29 30 31 32
2 4 1 1 3

 

文法

問題 7 33 34 35 36 37 38
4 3 1 2 4 1
39 40 41 42 43 44
2 2 4 3 2 1
問題 8 45 46 47 48 49
1 4 4 3 2
問題 9 50 51 52 53 54
2 1 3 4 2

 

読解

問題 10 55 56 57 58 59
3 2 3 1 1
問題 11 60 61 62 63 64
4 4 3 4 1
65 66 67 68
2 2 4 1
問題 12 69 70
1 4
問題 13 71 72 73
3 2 2
問題 13 74 75  
3 3

 

聴解

問題 1 1 2 3 4 5
1 2 2 3 2
問題 2 1 2 3 4 6
3 3 3 1 2  3
問題 3 1 2 3 4 5
4 4 3 2 1
問題 4 1 2 3 4 5 6
3 1 1 2 3 2
7 8 9 10 11 12
3 2 1 2 2 2
問題 5 1 2 3
3 2 2    4

Cấp độ N1 – Đáp án thi jlpt 7 2017

聴解

問題 1 1 2 3 4 5 6
1 1 2 2 1 3
問題 2 1 2 3 4 5 6
3 4 1 2 4 2
問題 3 1 2 3 4 5 6
1 4 1 3 4 2
問題 4 1 2 3 4 5 6 7
2 1 1 2 2 2 2
8 9 10 11 12 13
1 3 2 3 3 1
問題 5 1 2 3
3 2 2 3

文字・語彙

問題 1 1 2 3 4 5 6
3 2 4 1 1 2
問題 2 7 8 9 10 11 12 13
1 4 2 4 3 2 3
問題 3 14 15 16 17 18 19
4 2 3 4 2 1
問題 4 20 21 22 23 24 25
4 3 4 1 3 3

文法

問題 5 26 27 28 29 30
2 1 2 3 4
31 32 33 34 35
1 4 2 1 3
問題 6 36 37 38 39 40
3 2 1 4 1
問題 7 41 42 43 44 45
3 4 2 1 1

読解

問題 8 46 47 48 49
4 3 4 2
問題 9 50 51 52 53 54
3 1 4 2 3
55 56 57 58
3 1 2 1
問題 10 59 60 61 62
3 4 1 4
問題 11 63 64
1 4
問題 12 65 66 67 68
4 3 2 1
問題 13 69 70
2 3

Cấp độ N4 các bạn xem tại đây : đáp án thi JLPT N4 20017

Trên đây là Đáp án thi jlpt 7 2017. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : Luyện thi tiếng Nhật

Chúc các tiếp tục nâng cao quyết tâm học tiếng Nhật hơn nữa 😀

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :