Đáp án thi jlpt n4 n5 12 2016

Đáp án thi jlpt n4 n5 12 2016

Đáp án thi jlpt n4 n5 12 2016. Chào các bạn, vậy là chúng ta đã thi xong đợt thi thứ 2 trong năm 2016. Cảm xúc của mỗi người sau khi thi có khác nhau, nhưng dù sao nó cũng đã đi qua và giờ là dịp để chúng ta tổng kết lại thời gian ôn tập và thiết lập mục tiêu học tập tiếng Nhật mới 🙂

Với kỳ thi vừa qua, có nhiều bạn muốn đối chiếu lại kết quả, vì vậy Tự học tiếng Nhật online xin được cung cấp cho các bạn đáp án đề thi tiếng Nhật tháng 12 2016 cấp độ N5 và N4. Kết quả này được lấy từ 1 trang web của mấy bạn Trung Quốc, do vậy nó chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi có thể có chỗ sai. Đáp án cấp độ N1 tới N3 các bạn xem tại : đáp án thi jlpt 12 2016

Cấp độ N5 – Đáp án thi jlpt n4 n5 12 2016

N5 文字・語彙 – phần thi Kiến thức ngôn ngữ
問題1 1 2 3 4 5 6
4 1 3 1 3 4
7 8 9 10 11 12
1 4 2 3 2 2

 

問題2 13 14 15 16
4 3 2 1
17 18 19 20
1 4 3 2

 

問題3 21 22 23 24 25
4 4 3 1 2
26 27 28 29 30
1 2 3 4 1

 

問題 4 31 32 33 34 35
2 1 3 2 4
N5 文法 – Ngữ pháp
問題 1 1 2 3 4 5
2 4 1 4 2
6 7 8 9 10
3 1 3 1 2
11 12 13 14 15 16
4 3 2 4 3 1

 

問題 2 17 18 19 20 21
4 2 3 2 1

 

問題 3 22 23 24 25 26
2 1 4 3 3
N5 読解 – Đọc hiểu
問題 4 27 28 29
3 2 1

 

問題 5 30 31
2 3

 

問題 6 32
4
N5 聴解 – Nghe hiểu
問題 1 1 2 3 4 5 6 7
3 1 4 2 1 4 3

 

問題 2 1 2 3 4 5 6
4 1 3 1 2 2

 

問題 3 1 2 3 4 5
3 3 1 2 2

 

問題 4 1 2 3 4 5 6
1 3 3 2 1 2

Cấp độ N4 – Đáp án thi jlpt n4 n5 12 2016

N4 文字・語彙 – Kiến thức ngôn ngữ
問題 1 1 2 3 4
3 4 1 2
5 6 7 8 9
4 3 4 2 1

 

問題 2 10 11 12 13 14 15
2 3 4 1 3 4

 

問題 3 16 17 18 19 20
1 2 2 3 2
21 22 23 24 25
1 4 3 4 1

 

問題 4 26 27 28 29 30
2 2 4 1 3

 

問題 5 31 32 33 34 35
3 1 3 2 4
N4 文法 – Ngữ pháp
問題 1 1 2 3 4 5
3 4 2 1 4
6 7 8 9 10
1 3 4 2 4
11 12 13 14 15
3 2 3 1 2

 

問題 2 16 17 18 19 20
1 2 3 1 4

 

問題 3 21 22 23 24 25
3 1 4 2 3

 

N4 読解 – Đọc hiểu
問題 4 26 27 28 29
4 2 3 4

 

問題 5 30 31 32 33
3 1 2 3

 

問題 6 34 35
4 1
N4 聴解 – Nghe hiểu
問題 1 1 2 3 4
1 3 2 4
5 6 7 8
3 3 3 1

 

問題 2 1 2 3 4 5 6 7
1 2 4 2 2 4 3

 

問題 3 1 2 3 4 5
2 2 1 3 2

 

問題 4 1 2 3 4
1 3 3 1
5 6 7 8
2 3 2 1

Trên đây là Đáp án thi jlpt n4 n5 12 2016. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : Luyện thi tiếng Nhật

Chúc các tiếp tục nâng cao quyết tâm học tiếng Nhật hơn nữa 😀

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :

Câu hỏi - góp ý :

comments