Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

141. : âm hán việt : TRUYỀN

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

âm on : でん

âm kun : つた

Những từ hay gặp :

伝言(でんごん):tin nhắn, lời nhắn
手伝う(てつだう):giúp đỡ
伝える(つたえる):nhắn, truyền đạt

142. : âm hán việt : TẾ

âm on : さい

âm kun : す

Những từ hay gặp :

済む(すむ):kết thúc, hoàn thành
返済(へんさい):việc thanh toán hết~済み(すみ):xong

143. : âm hán việt : KIỆN

âm on : けん

âm kun :

Những từ hay gặp :

用件(ようけん):việc
事件(じけん):sự kiện
件名(けんめい):tên sự kiện

144. : âm hán việt : TÍN

âm on : しん

âm kun :

Những từ hay gặp :

通信(つうしん): truyền thông, thông tin
自信(じしん):tự tin
信じる(しんじる):tin tưởng

145. : âm hán việt : LỊCH

âm on : れき

âm kun :

Những từ hay gặp :

着信履歴(ちゃくしんりれき):lịch sự cuộc gọi
歴史(れきし):lịch sử
履歴書(りれきしょ):bản lí lịch

146. : âm hán việt : TƯƠNG

âm on :

âm kun : はこ

Những từ hay gặp :

受信箱(じゅしんばこ):hòm thư đến
ゴミ箱(ごみばこ):thùng rác
送信箱(そうしんばこ):hòm thư đi

147. : âm hán việt : QUY

âm on : き

âm kun :

Những từ hay gặp :

新規(しんき):mới mẻ, mới lạ
規定(きてい):qui ước, qui định

148. : âm hán việt : BiẾN

âm on : へん

âm kun : か

Những từ hay gặp :

変換(へんかん):sự hoán chuyển
変わる(かわる):thay, thay đổi
大変な(たいへんな):vất vả, khổ sở
変える(かえる) đổi

149. : âm hán việt : TUYỂN

âm on : せん

âm kun : えら

Những từ hay gặp :

選択(せんたく):tuyển lựa
選考 (せんこう):tham khảo
選手(せんしゅ):tuyển thủ
選ぶ(えらぶ):lựa chọn

150. : âm hán việt : QUYẾT

âm on : けつ

âm kun : き

Những từ hay gặp :

決定(けってい):quyết định
決める(きめる):quyết, quyết định
決まる(きまる): được quyết định

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :