Kanji N2 bài 20 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 20 – Luyện thi tiếng Nhật N2

191. : âm hán việt : ĐƯƠNG

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

âm on : とう

âm kun : あ

Những từ hay gặp :

当日(とうじつ):ngày hôm đó, ngày được nhắc tới
(とう)~
弁当(べんとう):cơm hộp
当たる(あたる):trúng, đúng ( trả lời)

192. : âm hán việt : ĐÍNH

âm on : ちょう

âm kun : いただ

Những từ hay gặp :

頂点(ちょうてん):đỉnh điểm
(いただく):nhận, xin nhận
頂上(ちょうじょう):đỉnh

193. : âm hán việt : THƯƠNG

âm on : しょう

âm kun :

Những từ hay gặp :

商品(しょうひん):hàng hóa
商業(しょうぎょう):thương nghiệp
商店(しょうてん):cửa hiệu, cửa hàng buôn bán
商売(しょうばい):thương mại, buôn bán

194. : âm hán việt : CÁ

âm on : こ

âm kun :

Những từ hay gặp :

(こ):đơn vị đếm các vật nhỏ, tròn
個々(ここ):từng, một
個人(こじん):cá nhân
個別(こべつ):cá biệt

195. : âm hán việt : TƯƠNG

âm on : そう、しょう

âm kun : あい

Những từ hay gặp :

~相当 (そうとう):tương đương
外相 (がいしょう):bề ngoài
相手(あいて):đối thủ, đối phương
首相(しゅしょう):thủ tướng
相変わらず(あいかわらず):như bình thường, như mọi khi
相撲(すもう):vật sumo

196. : âm hán việt : GIAO

âm on : こう

âm kun :

Những từ hay gặp :

交換-(こうかん);trao đổi, giao hoán
交際(こうさい):mối quan hệ, giao du
交通機関(こうつうきかん):cơ quan giao thông
交流(こうりゅう):giao lưu

197. : âm hán việt : HiỆU

âm on : こう

âm kun : き

Những từ hay gặp :

有効な(ゆうこうな):hữu hiệu
効く(きく):có tác dụng, có hiệu quả
効果(こうか):hiệu quả
効き目(ききめ):có hiệu quả

198. : âm hán việt : HẠN

âm on : げん

âm kun : かぎ

Những từ hay gặp :

期限(きげん):kì hạn
限界(げんかい):phạm vi, mức, giớ hạn
限度額(げんどがく):số tiền giới hạn
~限り(かぎり):trong phạm vi

199. : âm hán việt : TOÀN

âm on : ぜん

âm kun : まった、すべ

Những từ hay gặp :

全国(ぜんこく):cả nước
完全な(かんぜんな):toàn diện, toàn bộ
全く(まったく):hoàn toàn
全て(すべて):tất cả

200. : âm hán việt : CỘNG

âm on : きょう

âm kun : とも

Những từ hay gặp :

共通(きょうつう):cộng đồng,phổ thông
共に(ともに):cùng với, cùng nhau

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 20 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :