Tổng hợp Kanji N5 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 7 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 7 – luyện thi tiếng Nhật N5. Mời các bạn học tiếp 10 chữ Kanji N5 bài 7 :

61. 木     :     âm hán việt : Mộc

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

âm on : もくぼく

âm kun : き

Những từ hay gặp :

木 (き)               :       cây

木材 (もくざい) : vật liệu gỗ
62. 聞     :     âm hán việt : Văn

âm on : ぶんもん

âm kun : き-くき-こえる

Những từ hay gặp :

新聞 (しんぶん) :   báo

聞き取り :ききとり :  nghe hiểu

聞く (きく)                  : nghe (chủ động, lắng nghe điều gì đó)

聞こえる (きこえる) :  nghe thấy (1 cách bị động, bị âm thanh đập vào tai)
63. 食     :     âm hán việt : Thực

âm on : しょく

âm kun : く-う
く-らう
た-べる

Những từ hay gặp :

食べる (たべる)       :     ăn

外食 (がいしょく)   : ăn ngoài (đi ăn tiệm)


64. 車     :     âm hán việt : Xa

âm on : しゃ

âm kun : くるま

Những từ hay gặp :

汽車 (きしゃ) : tàu hoả, tàu lửa, hoả xa

車 (くるま)      : ô tô
65. 何     :     âm hán việt : Hà

âm on : か

âm kun : なになん ~

Những từ hay gặp :

何 (なに)                      : cái gì

何か (なんか/なにか) :       cái gì đó
66. 南     :     âm hán việt : Nam

âm on : なん

âm kun : みなみ

Những từ hay gặp :

南 (みなみ)       : phía nam, hướng nam

南北 (なんぼく) : nam bắc (phía nam và phía bắc)

南西 (なんせい) : nam tây (phía tây nam)


67. 万     :     âm hán việt : Vạn

âm on : まんばん

âm kun :

Những từ hay gặp :

一万 (いちまん) : 1 vạn, 10 ngàn

万ざい(ばんざい) : vạn tuế (tung hô), muôn năm
68. 毎     :     âm hán việt : Mỗi

âm on : まい

âm kun : ごと

Những từ hay gặp :

毎日 (まいにち) :    mỗi ngày , hàng ngày

毎週 (まいしゅう) :  hàng tuần, mỗi tuần

毎月 (まいつき) :    hàng tháng, mỗi tháng

毎年 (まいとし) : hàng năm, mỗi năm
69. 白     :     âm hán việt : Bạch

âm on : はくびゃく

âm kun : しろ-いしら~

Những từ hay gặp :

白い (しろい)      : trắng (tính từ)

白金 (はっきん) : bạch kim


70. 天     :     âm hán việt : Thiên

âm on : てん

âm kun :

Những từ hay gặp :

天気 (てんき) :  thời tiết

Trên đây là 10 chữ Kanji N5 bài 7 – luyện thi tiếng Nhật N5.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau (dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :