Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 15

141. 乳

Âm Hán – Việt : Nhũ

Âm on : にゅう

Âm kun :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Những từ hay gặp :

牛乳(ぎゅうにゅう):sữa bò

142. 粉

Âm Hán – Việt : Phấn

Âm on :

Âm kun : こな

Những từ hay gặp :

粉(こな):bột
小麦粉(こむぎこ):bột mì

143. 袋

Âm Hán – Việt : Bao

Âm on :

Âm kun : ふくろ

Những từ hay gặp :

袋(ふくろ):túi
手袋(てぶくろ):găng tay
ゴミ袋(ごみぶくろ):túi rác
紙袋(かみぶくろ):túi bằng giấy
足袋(たび): tất chân

144. 混

Âm Hán – Việt : Hỗn

Âm on : こん

Âm kun : ま-ぜる

Những từ hay gặp :

混ぜる(まぜる):trộn
混雑(こんざつ):hỗn tạp

145. 焼

Âm Hán – Việt : Thiêu

Âm on :

Âm kun : や-く
や-ける

Những từ hay gặp :

焼く(やく):nướng
焼ける(やける):cháy

146. 表

Âm Hán – Việt : Biểu

Âm on : ひょう

Âm kun : おもて
あらわ-す

Những từ hay gặp :

表(おもて):mặt trước
発表(はっぴょう):phát biểu
表面(ひょうめん):bề mặt
表現(ひょうげん):biểu hiện
表す(あらわす):thể hiện
代表(だいひょう):đại biểu, địa diện

147. 裏

Âm Hán – Việt :

Âm on :

Âm kun : うら

Những từ hay gặp :

裏(うら):mặt sau
裏返し(うらがえし):lật mặt sau

148. 留

Âm Hán – Việt : Lưu

Âm on : りゅう

Âm kun : と-める

Những từ hay gặp :

留学(りゅうがく):du học
留守番(るすばん):vắng nhà
保留(ほりゅう):bảo lưu
書留(かきとめ):lưu trữ (giấy tờ)

149. 守

Âm Hán – Việt : Thủ

Âm on : しゅ

Âm kun : まも-る

Những từ hay gặp :

守備(しゅび):phòng bị
守る(まもる):bảo vệ
留守(るす):trông nhà

150. 濃

Âm Hán – Việt : Nồng

Âm on : のう

Âm kun : こ-い

Những từ hay gặp :

濃い(こい):đậm đặc
濃度(のうど):nồng độ

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :