Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 16

151. 薄

Âm Hán – Việt : Bạc

Âm on :

Âm kun : うす-い

Những từ hay gặp :

薄い(うすい):nhạt
薄暗い(うすぐらい):hơi tối

152. 部

Âm Hán – Việt : Bộ

Âm on : ぶ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

部分(ぶぶん):bộ phận
部長(ぶちょう):trưởng phòng
部屋(へや):phòng
学部(がくぶ):khoa (trong trường)

153. 数

Âm Hán – Việt : Số

Âm on : すう

Âm kun : かず
かぞ-える

Những từ hay gặp :

数(かず):số
数字(すうじ):chữ số
数える(かぞえる):đếm
数学(すうがく):số học

154. 件

Âm Hán – Việt : Kiện

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

事件(じけん):sự kiện
件名(けんめい):tên sự kiện
用件(ようけん):việc riêng

155. 再

Âm Hán – Việt : Tái

Âm on : さい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

再入国(さいにゅうこく):tái nhập quốc (rời khỏi Nhật, sau đó nhập cảnh trở lại)
再(さい)ダイヤル:gọi lại
再来週(さらいしゅう):tuần sau nữa
再生(さいせい):tái sinh

156. 接

Âm Hán – Việt : Tiếp

Âm on : せつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

面接(めんせつ):tiếp diện, giáp mặt
接続(せつぞく):nối

157. 続

Âm Hán – Việt : Tục

Âm on : ぞく

Âm kun : つづ-ける
つづ-く

Những từ hay gặp :

続ける(つづける):tiếp tục (tha động từ)
続く(つづく):tiếp tục (tự động từ)
接続(せつぞく):nối

158. 示

Âm Hán – Việt : Thị

Âm on : じ

Âm kun : しめ-す

Những từ hay gặp :

指示(しじ):chỉ thị
表示(ひょうじ):biểu thị, thể hiện
示す(しめす):trình, cho xem, xuất trình (vé)

159. 戻

Âm Hán – Việt : Lệ

Âm on :

Âm kun : もど-す
もど-る

Những từ hay gặp :

戻す(もどす):đưa về chỗ cũ
戻る(もどる):trở lại

160. 完

Âm Hán – Việt : Hoàn

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

完了(かんりょう):hoàn thành
完全(かんぜん):hoàn toàn
完成(かんせい):hoàn thành

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :