Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 28

271. 眠

Âm Hán – Việt : Miên

Âm on : みん

Âm kun : ねむ-い
ねむ-る

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Những từ hay gặp :

睡眠(すいみん):giấc ngủ
眠い(ねむい):buồn ngủ
眠る(ねむる):ngủ

272. 疲

Âm Hán – Việt :

Âm on :

Âm kun : つか-れる

Những từ hay gặp :

疲れる(つかれる):mệt

273. 息

Âm Hán – Việt : Tức

Âm on :

Âm kun : いき

Những từ hay gặp :

息(いき):hơi thở
息子(むすこ):con trai
息切れ(いきぎれ):đứt hơi

274. 呼

Âm Hán – Việt :

Âm on : こ

Âm kun : よ-ぶ

Những từ hay gặp :

呼ぶ(よぶ):gọi
呼吸(こきゅう):hô hấp

275. 厚

Âm Hán – Việt : Hậu

Âm on :

Âm kun : あつ-い

Những từ hay gặp :

厚い(あつい):dày

276. 泣

Âm Hán – Việt : Khấp

Âm on :

Âm kun : な-く

Những từ hay gặp :

泣く(なく):khóc

277. 鳴

Âm Hán – Việt : Minh

Âm on :

Âm kun : な-く
な-る

Những từ hay gặp :

鳴る(なる):làm cho kêu (chuông)
鳴く(なく):kêu

278. 初

Âm Hán – Việt :

Âm on : しょ

Âm kun : はじ-め
はじ-めて

Những từ hay gặp :

初め(はじめ):bắt đầu (n)
初めて(はじめて):bắt đầu (adj)
最初(さいしょ):khởi đầu
初級(しょきゅう):trình độ sơ cấp

279. 泊

Âm Hán – Việt : Bạc

Âm on : はく

Âm kun : と-まる
と-める

Những từ hay gặp :

宿泊(しゅくはく):trọ
泊まる(とまる):trọ lại
泊める(とめる):ở lại

280. 葉

Âm Hán – Việt : Diệp

Âm on : よう

Âm kun : は

Những từ hay gặp :

紅葉(こうよう):lá đỏ
葉(は):lá
言葉(ことば):từ vựng

Trên đây là tổng hợp toàn bộ chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng Tự học tiếng Nhật học tiếng Nhật online, luyện thi N3 online theo các chuyên mục : Từ vựng tiếng Nhật N3, Ngữ pháp tiếng Nhật N3, Đề thi N3

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :