Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 6

51. 未

Âm Hán – Việt : Vị

Âm on : み

Âm kun :

Những từ hay gặp :

未定(みてい):không cố định
未来(みらい):tương lai gần
~未満(みまん~):chưa đầy

52. 末

Âm Hán – Việt : Mạt

Âm on : まつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

週末(しゅうまつ):cuối tuần
月末(げつまつ):cuối tháng
年末(ねんまつ):cuối năm

53. 若

Âm Hán – Việt : Nhược

Âm on :

Âm kun : わか-い

Những từ hay gặp :

若い(わかい):trẻ

54. 晩

Âm Hán – Việt : Vãn

Âm on : ばん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

晩(ばん):tối
晩御飯(ばんごはん):cơm tối
今晩(こんばん):tối nay
毎晩(まいばん):mỗi tối

55. 島

Âm Hán – Việt : Đảo

Âm on : とう

Âm kun : しま

Những từ hay gặp :

~島(とう): đảo ~
島(しま):đảo
福島(ふくしま):tỉnh Fukushima (phúc đảo)

56. 皿

Âm Hán – Việt : Mãnh

Âm on :

Âm kun : さら

Những từ hay gặp :

皿(さら):đĩa
灰皿(はいざら):gạt tàn (thuốc lá)

57. 血

Âm Hán – Việt : Huyết

Âm on : けつ

Âm kun : ち

Những từ hay gặp :

血(ち):máu
出血(しゅっけつ):ra máu

58. 助

Âm Hán – Việt : Trợ

Âm on : じょ

Âm kun : たす-ける

Những từ hay gặp :

救助(きゅうじょ):cứu trợ
助ける(たすける):cứu

59. 準

Âm Hán – Việt : Chuẩn

Âm on : じゅん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

準備(じゅんび):chuẩn bị

60. 備

Âm Hán – Việt : Bị

Âm on : び

Âm kun : そな-える

Những từ hay gặp :

準備(じゅんび):chuẩn bị
備える(そなえる):chuẩn bị sẵn sàng

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :