Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 8

71. 様

Âm Hán – Việt : Dạng

Âm on : よう

Âm kun : さま

Những từ hay gặp :

様子(ようす):tình trạng
~様(さま): ngài, vị~
同様(どうよう):giống như, như nhau

72. 解

Âm Hán – Việt : Giải

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

解決(かいけつ):giải quyết
理解(りかい):hiểu
解答(かいとう):trả lời, câu trả lời
解説(かいせつ):giải thích

73. 協

Âm Hán – Việt : Hiệp

Âm on : きょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

協力(きょうりょく):hợp tác

74. 願

Âm Hán – Việt : Nguyện

Âm on :

Âm kun : ねが-う

Những từ hay gặp :

願う(ねがう):nhờ

75. 観

Âm Hán – Việt : Quan

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

観光(かんこう):tham quan
観客(かんきゃく):quan khách, khách tham quan

76. 園

Âm Hán – Việt : Viên

Âm on : えん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

公園(こうえん):công viên
動物園(どうぶつえん):vườn thú

77. 港

Âm Hán – Việt : Cảng

Âm on : こう

Âm kun : みなと

Những từ hay gặp :

空港(くうこう):sân bay
港(みなと):cảng
~港(みなと):cảng ~

78. 遊

Âm Hán – Việt : Du

Âm on : ゆう

Âm kun : あそ-ぶ

Những từ hay gặp :

遊園地(ゆうえんち):vườn trẻ (nơi vui chơi của trẻ)
遊ぶ(あそぶ):chơi

79. 美

Âm Hán – Việt : Mỹ

Âm on : び

Âm kun : うつく-しい

Những từ hay gặp :

美術館(びじゅつかん):bảo tàng mỹ thuật
美人(びじん):người đẹp
美しい(うつくしい):đẹp

80. 術

Âm Hán – Việt : Thuật

Âm on : じゅつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

手術(しゅじゅつ):phẫu thuật
美術(びじゅつ):mỹ thuật
芸術(げいじゅつ):nghệ thuật
技術(ぎじゅつ):kỹ thuật

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :