Từ vựng tiếng Nhật N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Từ vựng tiếng Nhật N4 – Tuần 11

Mẹo học từ vựng :

– Học đều đặn, ôn luyện lại sau mỗi ngày, 3 ngày và đặc biệt 1 tuần cần ôn lại cả tuần

– Note lại những từ khó, học cả tuần không vô, mang list này theo mình để có thể ôn lại

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

– Với mỗi từ nên tưởng tượng ra tình huống sử dụng, đặt câu, hoặc các cách học khác như đã đề cập trong bài : Cách học từ vựng tiếng Nhật.

Mời các bạn tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật N4 – tuần thứ 11

61.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 61

601. やっと : Cuối cùng
602. やはり/やっぱり : Quả thật là
603. やむ : Dừng lại (mưa)
604. やめる : Dừng lại
605. やわらかい : Mềm mại
606. ゆ : Nước nóng
607. ゆうはん : Cơm tối
608. ゆしゅつ・する : Xuất khẩu
609. ゆにゅう・する : Nhập khẩu
610. ゆび : Ngón tay

 

62.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 62

611. ゆびわ : Nhẫn
612. ゆめ : Giấc mơ, ước mơ
613. ゆれる : Rung chuyển, rung lắc
614. よう : có việc (gì)
615. ようい : Chuẩn bị
616. ようじ : Việc riêng
617. よごれる : Bẩn
618. よしゅう : Chuẩn bị bài trước
619. よてい : Dự định
620. よやく : Đặt trước

 

63.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 63

621. よる : Ghé qua
622. (~に)よると : Theo như… Thì…
623. よろこぶ : Vui mừng
624. よろしい : Được, tốt (thường dùng để hỏi ý kiến)
625. りゆう : Lý do
626. りよう : Sử dụng
627. りょうほう : Cả hai
628. りょかん : Nhà trọ
629. るす : Vắng nhà
630. れいぼう : Máy lạnh

64.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 64

631. れきし : Lịch sử
632. レジ : Hóa đơn
633. レポート/リポート : Bản báo cáo
634. れんらく : Liên lạc
635. ワープロ : Máy đánh chữ
636. わかす : Đun sôi
637. わかれる : Chia tay
638. わく : Sôi
639. わけ : Lý do, ý nghĩa
640. わすれもの : Đồ để quên
641. わらう : Cười
642. わりあい : Tỷ lệ
643. われる : Phá vỡ
644. およぎかた : Cách bơi

Trên đây là tổng hợp danh sách từ vựng tiếng Nhật N4, nếu còn dư thời gian trước kỳ thi, các bạn có thể ôn lại 1 lượt hoặc học tiếp các từ vựng tiếng Nhật N3

Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :