Ngữ pháp tiếng Nhật N4 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 Bài 8

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N4 Bài 8. Mời các bạn cùng học lần lượt 5 các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N4 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 8 – Mẫu ngữ pháp số 36 :

~ところに/ところへ~

Cách chia :

V (thể ngắn) + ところに/ところへ

Giải thích ý nghĩa :

đúng trong lúc, trong khi…

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.シャワーを浴(あ)びるところにベールが鳴(な)いてしまう。
Trong lúc tôi đang tắm thì chuông cửa reo.
2.仕事(しごと)をしたところへ思(おも)わぬ邪魔(じゃま)が入(はい)った
Trong khi đang làm việc thì đã xuất hiện một trở ngại không nghĩ đến.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 8 – Mẫu ngữ pháp số 37 :

~と思(おも)う

Cách chia :

Vる/Vよう+とおもう

Giải thích ý nghĩa :

định làm
cách nói này chỉ dùng cho ngôi thứ nhất diễn tả ý định của người nói đã
hình thành trước khi nói và vẫn còn tiếp diễn

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.来週(らいしゅう)出張(しゅっちょう)をするとおもう。
Tôi định tuần sau đi công tác.
2.夏休(なつやす)み山(やま)に登(のぼ)りに行(い)こうとおもう。
Hè này tôi định đi leo núi.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 8 – Mẫu ngữ pháp số 38 :

~ないで~

Cách chia :

Vないで

Giải thích ý nghĩa :

đừng làm gì dùng trong văn nói nhiều hơn

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.泣な)(かないで笑(わら)ってください。
Đừng khóc mà hãy cười lên.
2.ここで泳(およ)がないで汚(きたな)いでしょ。
Đừng bơi ở đây bẩn lắm.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 8 – Mẫu ngữ pháp số 39 :

~ながら~

Cách chia :

Vます( bỏ ます)+ながら

Giải thích ý nghĩa :

vừa…vừa …
diễn tả 2 hành động diễn ra song song

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.音楽(おんがく)をききながら、勉強(べんきょう)します。
2.テレビを見(み)ながら、ごはんを食(た)べた

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 8 – Mẫu ngữ pháp số 40 :

~なさい~

Cách chia :

ますなさい

Giải thích ý nghĩa :

ra lệnh: hãy làm đi

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.牛乳(ぎゅうにゅう)を飲(の)みなさい。
Uống sữa đi.
2.すぐ起(お)きなさいよ
Hãy dậy ngay lập tức.

Trên đây là nội dung 5 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4, mời các bạn cùng học các cấu trúc ngữ pháp N4 tiếp theo tại trang sau (kéo xuống dưới bài viết và chọn trang tương ứng tiếp theo) hoặc tại trang mục lục : Ngữ pháp tiếng Nhật N4

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :

Câu hỏi - góp ý :

comments