Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 12

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12. Mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12 – Mẫu ngữ pháp số 56 :

~を~

Cách chia :

~を~

Giải thích ý nghĩa :

biểu thị đối tượng trực tiếp của hành động theo sau を  là tha động từ

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(わたし)はごはんを食(た)べます。
Tôi ăn cơm.
2.スーパに妹(いもうと)を連(つ)れている
Tôi dẫn em gái đến siêu thị.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12 – Mẫu ngữ pháp số 57 :

~

Cách chia :

V (thể ngắn)+
Aい+
Aな+
N+の+

Giải thích ý nghĩa :

khi, trong khi, lúc

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.留学りゅうがくする時ときパスポートが必要ひつようです。
Khi đi du học thì cần có hộ chiếu.
2.交通事故(こうつじこ)があった時(とき)警察(けいさつ)に連絡(れんらく)してください。
Khi xảy ra tai nạn hãy gọi cho cảnh sát.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12 – Mẫu ngữ pháp số 58 :

~ số lượng + động từ

Cách chia :

~ 数量(すうりょう)+動詞(どうし)~

Giải thích ý nghĩa :

số từ + động từ
bao nhiêu…

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.パンを二つ(ふたつ)(た)べます
Tôi ăn 2 cái bánh mì.
2.この会社(かいしゃ)に日本人(にほんじん)が5人(ごにん)います。
Trong công ty này có 5 người Nhật.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12 – Mẫu ngữ pháp số 59 :

~ 全然~ない

Cách chia :

~ 全然~ない

Giải thích ý nghĩa :

hoàn toàn…không….
全然 cũng giống như あまり là phó từ đứng trước động từ hoặc tính từ bổ nghĩa cho chúng.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.このセーター全然(ぜんぜん)(たか)くない。
Cái áo len này không hề đắt tí nào.
2.彼女(かのじょ)のこと全然(ぜんぜん)(し)りません。
Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện của cô ấy.

Trên đây là nội dung các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N5, nếu còn thời gian các bạn hãy ôn lại 1 lượt trước khi chuyển sang các cấu trúc ngữ pháp N4 🙂

Chúc các bạn học tốt !

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :