Sự lo lắng của Đô – mon chế tiếng Nhật

Sự lo lắng của Đô – mon chế tiếng Nhật

Sự lo lắng của Đô – mon chế tiếng Nhật. Để tiếp tục theo dõi bài viết trong chuyên mục : Mon chế tiếng Nhật, trong bài viết này Tự học online xin chia sẻ với các bạn 1 tình huống chế khi Mon bị kẻ chộm lấy mất máy vi tính

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Sự lo lắng của Đô – Lời Nhật

Nobita : 何でそんな寂しい顔をしているの

Đô : パソコンを 盗まれちゃったの

Nobita : お母さんに叱れると心配するの

Đô :  いや、その泥棒はアダプタがないから使えないと心配するの

Sự lo lắng của Đô- Phiên âm Romaji :

Nobita : nande sonna sabishii kaowo shiteiruno

Đô : pasokonwo nusumarechattano

Nobita : okaasanni shikareruto shinpaisuruno

Đô :  iya, sono doroboha adaputaga naikara tsukaenai to shinpaisuruno.

 

Sự lo lắng của Đô Dịch lời việt :

Nobita : Tại sao cậu lại mang vẻ mặt sầu thảm thể đô?

Đô : Tớ bị lấy trộm mất máy tính rồi

Nobita : Cậu lo là sẽ bị mẹ la mắng à?

Đô : Không, tớ đang lo là tên trộm không có cục sạc sẽ không dùng được máy.

 

Một số từ vựng trong câu truyện :

何で nande : tại sao そんな như vậy 寂しい sabisshii : buồn 顔 kao mặt

パソコン máy tính xách tay. 盗まれちゃったnusumarechatta : bị mất, bị ăn trộm mất

お母さん okaasan : mẹ. 叱れる shikareru : bị mắng 心配 shinpai : lo lắng

いや không phải 泥棒 dorobo : trộm アダプタ cục sạc 使えない tsukaenai : không sử dụng được

Trên đây là nội dung bài viết : Mời các bạn xem các câu truyện mon chế tiếng Nhật khác trong chuyên mục : Mon chế tiếng Nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :