Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7 : Chào các bạn trong bài học hôm nay Tự học online xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 5 theo giáo trình Minna no nihongo.

Về cách thức học, chắc các bạn đã quen với cách tự học, các bạn hãy làm theo cách đã làm trong bài 1 và bài 2. Tự học online xin cung cấp thêm video để các bạn tham khảo thêm. Nội dung tóm tắt của video, các bạn xem ở phía dưới :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Mời các bạn xem các bài học khác trong chuyên mục : Tự học minna no nihongo

Ngữ pháp trong bài Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Mẫu câu Ý nghĩa – cách dùng Ví dụ
N ( công cụ/phương tiện)でV làm gì bằng N はしでたべます。
Ăn cơm bằng đũa.
“từ/câu”は~語で何ですか。 dùng để hỏi từ hay câu này nói như thế nào
bằng 1 ngôn ngữ khác.
「ありがとう」は英語で何ですか。
Cảm ơn trong tiếng Anh là gì thế?
「thank you」です。
Là “thank you”.
N( người) にあげます、かします
おしえます
N được cho/tặng,cho vay…cái gì từ người
khác
山田さんは木村さんに花を
あげました。
Yamada đã cho Kimura hoa.
N (người)にもらいます、かります
ならいます。
N được nhận, vay…cái gì từ người
khác
木村さんは山田さんに花を
もらいました。
Kimura đã nhận hoa từ Yamada.
もうVました。 Đã làm gì chưa? Nếu rồi thì trả lời [もうV] nếu chưa thì trả lời [まだです] もうご飯をたべましたか。
Bạn đã ăn cơm chưa?
はい、たべました(いいえ、まだ
です)。
Vâng tôi đã ăn rồi/ Chưa tôi vẫn chưa ăn.

Phần từ vựng và Kanji, các bạn vui lòng xem tại bài tóm tắt sách mina no nihongo trang 7 nhé 😉

Trên đây là nội dung tóm lược bài Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7. Nếu trong quá trình học có gì không hiểu, các bạn hãy comment phía dưới bài viết nhé 🙂

Mời các bạn xem các bài học khác trong chuyên mục : Tự học minna no nihongo

Chúc các bạn học tốt !

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :