Tóm tắt giáo trình minna no nihongo (từ vựng + kanji + ngữ pháp)

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo. Chào các bạn để tạo thuận lợi cho các bạn trong việc tra cứu và ôn luyện theo giáo trình minna nihongo. Trong bài viết này Tự học online xin tổng hợp lại phần từ vựng và ngữ pháp của 50 bài minna no nihongo – Tiếng Nhật cơ bản.

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 47 :

Từ vựng :

TT Từ vựng Chữ Hán Ý nghĩa
1 あつまります 集まります tập trung, tập hợp ( người)
2 わかれます 別れます chia ra ( người)
3 ながいきします 長生きします sống lâu
4 します nghe thấy, có ( mùi,vị)
5 さします che ( ô)
6 ひどい tồi tệ, xấu
7 こわい 怖い đáng sợ
8 てんきよほう 天気予報 dự báo thời tiết
9 はっぴょう 発表 phát biểu
10 じっけん 実験 thực nghiệm
11 じんこう 人口 dân số
12 におい mùi
13 かがく 科学 khoa học
14 いがく 医学 y học
15 ぶんがく 文学 văn học
16 パトカー xe ô tô cảnh sát
17 きゅうきゅうしゃ 救急車 xe cấp cứu
18 さんせい 賛成 đồng ý, tán thành
19 だんせい 男性 nam giới
20 はんたい 反対 phản đối
21 じょせい 女性 nữ giới
22 どうも có lẽ là
23 によると theo như
24 こいびと 恋人 người yêu
25 こんやくします 婚約します hứa hôn
26 あいて 相手 đối phương
27 のう não
28 はんたい 反対 phản đối
29 バリとう バリ島 đảo Bali ở Indonesia
30 イラン Iran
31 カリフォルニア California
32 グアム  Guam, một đảo nằm ở miền Tây Thái Bình Dương
33 しりあいます 知り合います gặp gỡ, quen biết

         2. Kanji

         

3. Ngữ pháp

Mẫu câu Ý nghĩa – cách dùng Ví dụ
~~ によると、thể thông thường
そうです。
theo như ~ thì ~ / nghe nói 天気(てんき)予報(よほう)によると、あしたは
寒く(さむく)なるそうです。
Theo như dự báo thời tiết thì ngày mai trời sẽ lạnh.
V/ Adj/ Nの ( thể thông thường) ようです hình như ~~ (あき)さんはいそがしいようです。
Aki hình như đang bận .
(あき)さんは日本(にっぽん)へ行く(いく)ようです。
Hình như Aki sẽ đi Nhật.
声/におい/ / 味がします。 diễn tả những hiện tượng nhận biết từ các cơ
quan giác quan.
(へん)な音(おと)がします。
Tôi nghe thấy âm thanh lạ.

Mời các bạn xem tiếp bài sau tại trang tiếp theo

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :