Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 10

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 10 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 10 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

91. 研 – âm Hán – Việt : Nghiên :

Âm on : けん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

研究(けんきゅう):nghiên cứu

92. 足 – âm Hán – Việt : Túc :

Âm on : そく
Âm kun : あし
た-りる
た-る
た-す

Những từ hay gặp :

手足(てあし):chân tay

足りる(たりる):đủ

足入れ(あしいれ):kết hôn không chính thức

93. 究 – âm Hán – Việt : Cứu :

Âm on : きゅう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

研究(けんきゅう):nghiên cứu

考究(こうきゅう):khảo cứu

94. 楽 – âm Hán – Việt : Lạc :

Âm on : がく
らく
Âm kun : たの-しい
たの-しむ

Những từ hay gặp :

音楽(おんがく):âm nhạc

楽しい(たのしい):vui vẻ

楽観的(らっかんてき):lạc quan

95. 起 – âm Hán – Việt : Khởi :

Âm on : き
Âm kun : お-きる
お-こる
お-こす
た-つ

Những từ hay gặp :

起きる(起きる):thức dậy

96. 着 – âm Hán – Việt : Trứ, trước, trữ :

Âm on : ちゃく
じゃく
Âm kun : き-る
き-せる
つ-く
つ-ける

Những từ hay gặp :

着物(きもの):Kimono, quần áo truyền thống của Nhật

着信メール(ちゃくしん):thư gửi đến着る(きる):mặc

97. 店 – âm Hán – Việt : Điếm :

Âm on : てん
Âm kun : みせ
たな

Những từ hay gặp :

店(みせ):cửa hàng

店員(みせ):nhân viên cửa hàng

百貨店(ひゃっかてん):cửa hàng bách hóa

98. 病 – âm Hán – Việt : Bệnh :

Âm on : びょう
Âm kun : や-む
やまい

Những từ hay gặp :

病気(びょうき):bệnh tật

病院(びょういん):bệnh viện

病人(びょうにん):bệnh nhân

99. 質 – âm Hán – Việt : Chất :

Âm on : しつ
Âm kun : たち
ただ-す

Những từ hay gặp :

質問(しつもん):câu hỏi

質(しつ):chất lượng

悪質(あくしつ):chất lượng kém

100. 待 – âm Hán – Việt : Đãi :

Âm on : たい
てい
Âm kun : ま-つ

Những từ hay gặp :

待つ(まつ):đợi

招待(しょうたい):tiếp đãi

期待(きたい):kì vọng

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N4 bài 10 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :