Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 11

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 11 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 11 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

101. 試 – âm Hán – Việt : Thí :

Âm on : し
Âm kun : こころ-みる
ため-す

Những từ hay gặp :

試みる(こころみる):thử

試合(しあい):trận chiến

試験(しけん):kiểm tra

102. 族 – âm Hán – Việt : Tộc :

Âm on : ぞく
Âm kun :

Những từ hay gặp :

家族(かぞく):gia đình

民族(みんぞく):dân tộc

水族館(すいぞくかん):ống dẫn nước

103. 銀 – âm Hán – Việt : Ngân :

Âm on : ぎん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

銀行(ぎんこう):ngân hàng

104. 早 – âm Hán – Việt : Tảo :

Âm on : そう
Âm kun : はや-い
はや-く
はや-まる
はや-める

Những từ hay gặp :

早い(はやい):nhanh

早起き(はやおき):dậy sớm

105. 映 – âm Hán – Việt : Ánh :

Âm on : えい
Âm kun : うつ-る
うつ-す
は-える

Những từ hay gặp :

映画(えいが):phim rạp

映る(うつる):chiếu chụp

映画館(えいがかん):rạp chiếu phim

106. 親 – âm Hán – Việt : Thân :

Âm on : しん
Âm kun : おや
した-しい

Những từ hay gặp :

両親(りょうしん):bố mẹ

親切(しんせつ):tốt bụng

母親(ははおや):mẹ

107. 験 – âm Hán – Việt : Nghiệm :

Âm on : けん
げん
Âm kun : あかし
しるし
ため-す
ためし

Những từ hay gặp :

試験(しけん):kiểm tra

経験(けいけん):kinh nghiệm

108. 英 – âm Hán – Việt : Anh :

Âm on : えい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

英語(えいご):tiếng Anh

英国(えいこく):nước Anh

英雄(えいゆう):anh hùng

109. 医 – âm Hán – Việt : Y :

Âm on : い
Âm kun :

Những từ hay gặp :

医者(いしゃ):bác sỹ

医師(いし):y sỹ

歯医者(はいしゃ):nha sỹ

110. 仕 – âm Hán – Việt : Sĩ :

Âm on : し

Âm kun : つか-える

Những từ hay gặp :

仕事(しごと):công việc

仕上げる(しあげる):hoàn thành

仕方が無い(しかたがない):không còn cách nào khác

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 11 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :