Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 12

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 12 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 12 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

111. 去 – âm Hán – Việt : Khứ :

Âm on : きょ

さく
Âm kun : さ-る

Những từ hay gặp :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

去年(きょねん):năm ngoái

昨日(さくねん):hôm qua

過去(かこ):quá khứ

112. 味 – âm Hán – Việt : Vị :

Âm on : み
Âm kun : あじ
あじ-わう

Những từ hay gặp :

調味料(ちょうみりょう):gia vị

意味(いみ):ý nghĩa

興味(きょうみ):sở thích

113. 写 – âm Hán – Việt : Tả :

Âm on : しゃ
じゃ
Âm kun : うつ-す
うつ-る

Những từ hay gặp :

写す(うつす):chụp, copy

写真(しゃしん):ảnh

114. 字 – âm Hán – Việt : Tự :

Âm on : じ
Âm kun : あざ
あざな
~な

Những từ hay gặp :

漢字(かんじ):chữ Hán

字典(じてん):từ điển

習字(しゅうじ):luyện chữ

115. 答 – âm Hán – Việt : Đáp :

Âm on : とう
Âm kun : こた-える

Những từ hay gặp :

答え(こたえ):câu trả lời

返答(へんとう):trả lời

116. 夜 – âm Hán – Việt : Dạ :

Âm on : や
しょ
Âm kun : よ
よる

Những từ hay gặp :

今夜(こんや):tối nay

夜会(やかい):dạ hội

117. 音 – âm Hán – Việt : Âm :

Âm on : おん
Âm kun : おと

Những từ hay gặp :

音楽(おんがく):âm nhạc

音(おと):âm

騒音(そうおん):ô nhiễm tiếng ồn

118. 注 – âm Hán – Việt : Chú :

Âm on : ちゅう
Âm kun : そそ-ぐ
さ-す
つ-ぐ

Những từ hay gặp :

注意(ちゅうい):chú ý

注射(ちゅうしゃ):tiêm

119. 帰 – âm Hán – Việt : Quy :

Âm on : き
Âm kun : かえ-る
かえ-す
おく-る
とつ-ぐ

Những từ hay gặp :

帰国(きこく):về nước

お帰りなさい(おかえりなさい):anh (bác, bố…) đã về (rồi ạ)

帰宅(きたく):về nhà

120. 古 – âm Hán – Việt : Cổ :

Âm on : こ
Âm kun : ふる-い

Những từ hay gặp :

中古(ちゅうこ):đồ qua sử dụng rồi

古い(ふるい):cũ
古代(こだい):cổ đại

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N4 bài 12 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :