Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 17

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 17

161. 魚 – âm Hán – Việt : Ngư :

Âm on : ぎょ
Âm kun : さかな

Những từ hay gặp :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

魚(さかな):cá

金魚(きんぎょ):cá vàng

162. 兄 – âm Hán – Việt : Huynh :

Âm on : けい
きょう
Âm kun : あに

Những từ hay gặp :

お兄さん(おにいさん):anh trai

兄弟(きょうだい):anh em

163. 犬 – âm Hán – Việt : Tuất :

Âm on : けん
Âm kun : いぬ

Những từ hay gặp :

犬(いぬ):chó

番犬(ばんけん):chó giữ nhà

164. 妹 – âm Hán – Việt : Muội :

Âm on : まい
Âm kun : いもうと

Những từ hay gặp :

妹さん(いもうとさん):em gái

姉妹- chị em

165. 姉 – âm Hán – Việt : Tỷ :

Âm on : し
Âm kun : あね

Những từ hay gặp :

お姉さん(おねえさん):chị gá

i姉妹(しまい):chị em

166. 漢 – âm Hán – Việt : Hán :

Âm on : かん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

漢字(かんじ):chữ Hán

漢方薬(かんぽうやく):thuốc gốc Trung Quốc

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N4 bài 17 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :