Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 4

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 4 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 4 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

31. 意 – âm Hán – Việt : Ý :

Âm on : い
Âm kun :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Những từ hay gặp :

意見(いけん)- ý kiến

意味(いみ)- ý nghĩa

意外(いがい)- ngoài dự kiến

32. 不 – âm Hán – Việt : Bất :

Âm on : フ
Âm kun :

Những từ hay gặp :

不満(ふまん)- chưa thỏa mãn

不便(ふべん)- bất tiện

33. 作 – âm Hán – Việt : Tác :

Âm on : さく

Âm kun : つく-る
つく-り

Những từ hay gặp :

作る(つくる)- làm, chế tác

作業(さぎょう)- công việc

作家(さっか)- tác giả

34. 用 – âm Hán – Việt : Dụng :

Âm on : よう
Âm kun : もち-いる

Những từ hay gặp :

作用(さよう)- tác dụng

使用(しよう)- sử dụng

用いる(もちいる)- có được

35. 度 – âm Hán – Việt : Độ :

Âm on : どう
Âm kun : たび

Những từ hay gặp :

程度(ていど)- mức độ

態度(たいど)- thái độ

度(たび)- dịp

36. 強 – âm Hán – Việt : Cường :

Âm on : きょう
ごう
Âm kun : つよ-い
つよ-まる/つよ-める
し-いる

Những từ hay gặp :

強引(ごういん):cưỡng bức, ép buộc

強い(つよい):mạnh mẽ

強調(きょうちょう):nhấn mạnh

37. 公 – âm Hán – Việt : Công :

Âm on : こう
Âm kun : おおやけ

Những từ hay gặp :

公園(こうえん):công viên

公共(こうきょう):công cộng

公立(こうりつ):công lập

38. 持 – âm Hán – Việt : Trì :

Âm on : じ
Âm kun : も-つ
も-ち

Những từ hay gặp :

維持(いじ):duy trì

持つ(もつ):nắm, cầm

39. 野 – âm Hán – Việt : Dã :

Âm on : や
しょ
Âm kun : の

Những từ hay gặp :

野球(やきゅう):bóng chày

野原(のはら):đồng cỏ

野菜(やさい):rau củ

40. 以 – âm Hán – Việt : Dĩ :

Âm on : い
Âm kun :

Những từ hay gặp :

以上(いじょう):trở lên

以下(いか):trở xuống

以前(いぜん):trước ~

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn học tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :