Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 6

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 6 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 6 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

51. 文 – âm Hán – Việt : Văn :

Âm on : ぶん
Âm kun : ふみ

Những từ hay gặp :

文法(ぶんぽう):ngữ pháp

論文(ろんぶん):luận văn

文章(ぶんしょう):đoạn văn

52. 元 – âm Hán – Việt : Nguyên :

Âm on : げん
がん
Âm kun : もと

Những từ hay gặp :

元々(もともと):vốn dĩ
元日(がんじつ):Ngày mùng 1 Tết元気(げんき):khỏe khoắn

53. 重 – âm Hán – Việt : Trọng :

Âm on : じゅう
ちょう
Âm kun : おも-い/おも-り
おも-なう/かさ-ねる
かさ-なる

Những từ hay gặp :

重い(おもい):nặng

重要(じゅうよう):trọng yếu

重点(じゅうてん):trọng điểm

54. 近 – âm Hán – Việt : Cận :

Âm on : きん
Âm kun : ちか-い
ちか-く

Những từ hay gặp :

近く(ちかく):gần đây

近所(きんじょ):hàng xóm

最近(さいきん):dạo gần đây

55. 考 – âm Hán – Việt : Khảo :

Âm on : こう
Âm kun : かんが-える

Những từ hay gặp :

考える(かんがえる):suy nghĩ
思考(しこう):suy nghĩ cẩn thận

参考書(さんこうしょ):sách tham khảo

56. 画 – âm Hán – Việt : Họa, hoạch :

Âm on : が
Âm kun : えが-く
かく-する
かぎ-る

Những từ hay gặp :

画面(がめん):màn hình

映画(えいが):phim

画家(がか):hoạ sỹ

57. 海 – âm Hán – Việt : Hải :

Âm on : かい
Âm kun : うみ

Những từ hay gặp :

海(うみ):biển

海外(かいがい):hải ngoại

58. 売 – âm Hán – Việt : Mại :

Âm on : ばい
Âm kun : う-る

Những từ hay gặp :

売る(うる):bán

売買(ばいばい):mua bán

売り場(うりば):quầy bán

59. 知 – âm Hán – Việt : Tri :

Âm on : ち
Âm kun : し-る

Những từ hay gặp :

知る(しる):biết

知識(ちしき):tri thức

60. 道 – âm Hán – Việt : Đạo :

Âm on : どう
Âm kun : みち

Những từ hay gặp :

道(みち):con đường

茶道(ちゃどう):trà đạo

柔道(じゅどう):nhu đạo

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 6 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn học tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :