Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Hướng dẫn tra cứu trên Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật :

Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

 

Để tra cứu Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật, các bạn đánh chữ “cấu trúc ngữ pháp” vào khung tìm kiếm, sau đó đánh thêm cấu trúc ngữ pháp cần tra rồi nhấn enter hoặc click vào nút search (tìm kiếm). Công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị những cấu trúc ngữ pháp có trong chuyên mục cấu trúc ngữ pháp cần tra trên tuhoconline.net. Nếu không có bài viết riêng trên chuyên mục cấu trúc ngữ pháp cần tra , công cụ tìm kiếm sẽ liệt kê những bài viết có chứa từ vựng đó, trong các bài luyện thi…

Những cấu trúc ngữ pháp trong cấu trúc ngữ pháp cần tra được lấy từ những cấu trúc ngữ pháp trong chương trình luyện thi N5 tới N1 có trên tuhoconline.net

Các bạn có thể tra từ vựng trên từ điển Nhật việttừ điển Việt Nhật trên tuhoconline.net

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook fanpage : Tự học tiếng Nhật

hoặc Google + Group : Tự học tiếng Nhật

Kênh Youtube : tuhoconline.net

Twitter : JLPT Online Practice Test

Câu hỏi - góp ý :