Từ vựng :

北 : Bắc

Onyomi : ほく

Kunyomi : きた

Những từ thường gặp> :

北 (きた) : phía bắc

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply