Từ vựng :

和 : HÒA

Onyomi : わ

Kunyomi :

Những từ thường gặp> :

平和(へいわ):hoà bình
和式(わしき):phong cách Nhật

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply