Từ vựng :

川 : Xuyên

Onyomi : せん

Kunyomi : かわ

Những từ thường gặp> :

川 (かわ) : con sông  
川口 (かわぐち) : cửa sông

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply