Từ vựng :

手 : Thủ

Onyomi : しゅ

Kunyomi : て

Những từ thường gặp> :

手(て):tay
手術- phẫu thuật手足- tay chân

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply