Khí : 気

 Cách đọc theo âm Onyomi:  き

 Cách đọc theo âm Kunyomi: け

 Cách Nhớ:

                Đưa tay ra phía trước để lấy sức,hít thật mạnh và thở thật mạnh có thể thấy khí bay vào bay ra (nhất là vào mùa đông :D)

            Các từ thường gặp:

                元気な(げんきな)         :    khỏe mạnh

          気をつける(きをつくる)   :    cẩn thận,chú ý

          天気(てんき)               :    thời tiết

          電気(でんき)               :     điện

          気持ち(きもち)             :     cảm giác,cảm tình

          人気(にんき)               :     được hâm mộ

          気に入る(きにいる)       :     yêu thích

          気配(けはい)               :     cảm giác,linh cảm

Câu hỏi - góp ý :

comments

Categories: Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *