Từ vựng :

氷 : Băng

Onyomi :

Kunyomi : こおり

Những từ thường gặp> :

氷(こおり):đá, băng đá

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply