Từ vựng :

符 : PHÙ

Onyomi : ふ

Kunyomi :

Những từ thường gặp> :

切符(きっぷ): vé

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply