Từ vựng :

糸 : MỊCH

Onyomi :

Kunyomi : いと

Những từ thường gặp> :

糸(いと):sợi chỉ, chỉ
毛糸(けいと):sợi len

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply