Từ vựng :

膚 : PHU

Onyomi : ふ

Kunyomi :

Những từ thường gặp> :

皮膚(ひふ): da

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply