Từ vựng :

葉 : Diệp

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : は

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Thể giới () được bao phủ bởi cỏ và lá cây ()

Các từ thường gặp:

葉 は lá
言葉 けとば lời nói, từ vựng
葉書 はがき bưu thiếp, tấm thiệp
紅葉 こうよう lá đỏ
紅葉 もみじ lá đỏ, lá momiji
落ち葉 おちば lá rụng

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply