Từ vựng :

路 : Lộ

Onyomi : ろ

Kunyomi :

Những từ thường gặp> :

通路(つうろ):lối đi
道路(どうろ):đường đi
線路(せんろ):tuyến đường

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply