Từ vựng :

険 : Hiểm

Cách đọc theo âm Onyomi : ケン

Cách đọc theo âm Kunyomi : けわ_しい

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 険, 拾, 捨

Một người () đang nhìn 1 ngọn núi dốc đứng

Các từ thường gặp:

危険 きけん nguy hiểm
険しい山 けわしいやま một ngọn núi dốc đứng
冒険 ぼうけん phiêu lưu
保険 ほけん bảo hiểm
険悪な けんあくな cực xấu

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply