Từ vựng :

階 : Giai

Cách đọc theo âm Onyomi : カイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Mọi người () ở trên chiếc xe bus 2 tầng

Các từ thường gặp:

二階 にかい tầng 2
階段 かいだん cầu thang
段階 だんかい giai đoạn
階級 かいきゅう cấp, bậc

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply