Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 57

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 57

10 từ tiếng Nhật mỗi ngày – ngày thứ 57

571. 生きる [いきる] Nghĩa tiếng Anh : live (one’s life). Nghĩa tiếng Việt : sống

Ví dụ:
皆一生懸命生きている。

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

その災害で生き残るのは奇跡ではないか。
Dịch nghĩa :
Mọi người đang cố gắng nỗ lực để sống”

Sống xót qua vụ tai nạn (thiên tai) đó không phải là kỳ tích thì là cái gì.
“572. 動かす [うごかす] Nghĩa tiếng Anh : move (something). Nghĩa tiếng Việt : di chuyển
Ví dụ:
部屋の家具を動かしました。

敵は動かし始めた。
Dịch nghĩa :
Tôi đã di chuyển đồ đạc trong căn phòng”

Kẻ địch đã bắt đầu hành động.
“573. 壊れる [こわれる] Nghĩa tiếng Anh : break, break down. Nghĩa tiếng Việt : vỡ, hỏng.
Ví dụ:
会社のパソコンが壊れた。
カメラが壊れた。
Dịch nghĩa :
Máy tính của công ty đã bị hỏng
Cái máy ảnh đã bị vỡ”
“574. 復習 [ふくしゅう] Nghĩa tiếng Anh : review. Nghĩa tiếng Việt : ôn tập
Ví dụ:
昨日の復習をしましたか。
Dịch nghĩa :
Hôm qua có luyện tập không?”
“575. 眉 [まゆ] Nghĩa tiếng Anh : eyebrow. Nghĩa tiếng Việt : lông mày
Ví dụ:
彼は眉が濃いね。
Dịch nghĩa :
Anh ấy có lông mày dày”
“576. [きゃく] Nghĩa tiếng Anh : visitor, customer. Nghĩa tiếng Việt : hành khách
Ví dụ:
その店は若い客が多いです。
Dịch nghĩa :
Cửa hàng này có nhiều khách hàng trẻ”
“577. 机 [つくえ] Nghĩa tiếng Anh : desk. Nghĩa tiếng Việt : bàn
Ví dụ:
新しい机を買ってもらいました。
財布は机の下にあった。
Dịch nghĩa :
Tôi đã nhận được một cái bàn mới
cái ví ở dưới bàn”
“578. 風呂 [ふろ] Nghĩa tiếng Anh : bath. Nghĩa tiếng Việt : bồn tắm
Ví dụ:
父は今お風呂に入っています。
お風呂のお湯が一杯です。
Dịch nghĩa :
Bố tôi bây giờ đang vào bồn tắm
Trong bồn tắm có nhiều nước nóng”
“579. [ゆ] Nghĩa tiếng Anh : hot water. Nghĩa tiếng Việt : nước nóng
Ví dụ:
お風呂のお湯が一杯です。
Dịch nghĩa :
Trong bồn tắm có nhiều nước nóng”
“580. ぬるい [ぬるい] Nghĩa tiếng Anh : tepid, lukewarm. Nghĩa tiếng Việt : ấm, âm ấm
Ví dụ:
風呂がぬるかった。
Dịch nghĩa :
Bồn tắm âm ấm”

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :