You dont have javascript enabled! Please enable it!

いつ頃 字 七 Nghĩa là gì ?いつごろ itsugoro じ ji しち shichi

いつ頃 字 七 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

いつ頃 字 七 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
いつ頃 Nghĩa là gì ?いつごろ itsugoro じ ji しち shichi. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : いつ頃

いつ頃

Cách đọc : いつごろ itsugoro
Ý nghĩa : khoảng khi nào
Ví dụ :
いつ頃みをりますか。
Khoảng khi nào thì nghỉ hè?

Cách đọc : じ ji
Ý nghĩa : chữ
Ví dụ :
もっときくいてください。

Hãy viết chữ to hơn nữa

Cách đọc : しち shichi
Ý nghĩa : số bảy
Ví dụ :
そのグループのメンバーはだ。
Thành viên của nhóm đấy tất cả là 7 người

Trên đây là nội dung bài viết : いつ頃 Nghĩa là gì ?いつごろ itsugoro じ ji しち shichi. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: