You dont have javascript enabled! Please enable it!

いらっしゃる 都 全員 Nghĩa là gì いらっしゃる と ぜんいん

いらっしゃる 都 全員 Nghĩa là gì いらっしゃる と ぜんいん

いらっしゃる 都 全員 Nghĩa là gì いらっしゃる と ぜんいん
いらっしゃる Nghĩa là gì いらっしゃる と ぜんいん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : いらっしゃる

いらっしゃる

Cách đọc : いらっしゃる
Ý nghĩa : đến, đi (kính ngữ)
Ví dụ :
がいらっしゃいました。
Có khách đến

Cách đọc :
Ý nghĩa : thủ đô
Ví dụ :
です。
Cô ấy là viên chức thủ đô

全員

Cách đọc : ぜんいん
Ý nghĩa : tất cả mọi người
Ví dụ :
チームられました。
Tôi đã phát thẻ cho toàn thể thành viên của đội

Trên đây là nội dung bài viết : いらっしゃる Nghĩa là gì いらっしゃる と ぜんいん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: