You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

お手洗い ご主人 本当に Nghĩa là gì ?おてあらい otearai ごしゅじん goshujin ほんとうに hontouni

お手洗い ご主人 本当に Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

お手洗い ご主人 本当に Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
い ご に Nghĩa là gì ?おてあらい otearai ごしゅじん goshujin ほんとうに hontouni. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : おい ご

お手洗い

Cách đọc : おてあらい otearai
Ý nghĩa : nhà vệ sinh
Ví dụ :
いはどこですか。
nhà vệ sinh ở đâu ạ?

ご主人

Cách đọc : ごしゅじん goshujin
Ý nghĩa : chồng (người khác)
Ví dụ :
はおですか。
Chồng của bạn khỏe chứ?

本当に

Cách đọc : ほんとうに hontouni
Ý nghĩa : thật sự
Ví dụ :
あなたがきです。
Tôi thật sự thích bạn

Trên đây là nội dung bài viết : おい ご に Nghĩa là gì ?おてあらい otearai ごしゅじん goshujin ほんとうに hontouni. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: