がぶがぶ きれ 国名 Nghĩa là gì がぶがぶ きれ こくめい

がぶがぶ きれ 国名 Nghĩa là gì がぶがぶ きれ こくめい

がぶがぶ  きれ  国名  Nghĩa là gì がぶがぶ きれ こくめい
がぶがぶ きれ Nghĩa là gì がぶがぶ きれ こくめい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : がぶがぶ きれ

がぶがぶ

Cách đọc : がぶがぶ
Ý nghĩa : ừng ực, òng ọc
Ví dụ :
をがぶがぶんだんだ。
anh ta đã uống nước ừng ực

きれ

Cách đọc : きれ
Ý nghĩa : miếng cắt còn dư lại
Ví dụ :
ったきれでりましょう。
hãy làm hình người bằng miếng cắt còn thừa lại

国名

Cách đọc : こくめい
Ý nghĩa : tên nước
Ví dụ :
アジアのをいくつっていますか。
bạn biết bao nhiêu tên nước ở châu á

Trên đây là nội dung bài viết : がぶがぶ きれ Nghĩa là gì がぶがぶ きれ こくめい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :