You dont have javascript enabled! Please enable it!

くだらない 名簿 通常 Nghĩa là gì ?くだらない kudaranai めいぼ つうじょう

くだらない 名簿 通常 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

くだらない 名簿 通常 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
くだらない 簿 Nghĩa là gì ?くだらない kudaranai めいぼ つうじょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : くだらない 簿

くだらない

Cách đọc : くだらない kudaranai
Ý nghĩa : vô nghĩa, tầm phào
Ví dụ :
くだらないおしゃべりはやめなさい。
Ngừng mấy chuyện tầm phào đó lại đi

名簿

Cách đọc : めいぼ
Ý nghĩa : danh sách
Ví dụ :
これが簿です。
Đây là danh sách những người tham dự

通常

Cách đọc : つうじょう
Ý nghĩa : thông thường
Ví dụ :
8までしています。
Thuông thường chúng tôi kinh doanh tới 8 giờ tôi

Trên đây là nội dung bài viết : くだらない 簿 Nghĩa là gì ?くだらない kudaranai めいぼ つうじょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: