You dont have javascript enabled! Please enable it!

つるす 共産主義 田畑 Nghĩa là gì つるす きょうさんしゅぎ たはた

つるす 共産主義 田畑 Nghĩa là gì つるす きょうさんしゅぎ たはた

つるす  共産主義  田畑  Nghĩa là gì つるす きょうさんしゅぎ たはた
つるす Nghĩa là gì つるす きょうさんしゅぎ たはた. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : つるす

つるす

Cách đọc : つるす
Ý nghĩa : treo
Ví dụ :
にブランコをつるしました。
Tôi đã treo xích đu vào cái cây

共産主義

Cách đọc : きょうさんしゅぎ
Ý nghĩa : chủ nghĩa cộng sản
Ví dụ :
そのだよ。
đất nước đó theo chủ nghĩa cộng sản

田畑

Cách đọc : たはた
Ý nghĩa : ruộng nương
Ví dụ :
このにはがたくさんあります。
ở ngôi làng này có rất nhiều ruộng nương

Trên đây là nội dung bài viết : つるす Nghĩa là gì つるす きょうさんしゅぎ たはた. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: