You dont have javascript enabled! Please enable it!

なさる 様子 活用 Nghĩa là gì なさる ようす かつよう

なさる 様子 活用 Nghĩa là gì なさる ようす かつよう

なさる 様子 活用 Nghĩa là gì なさる ようす かつよう
なさる Nghĩa là gì なさる ようす かつよう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : なさる

なさる

Cách đọc : なさる
Ý nghĩa : làm (kính ngữ của する)
Ví dụ :
みなさるのでしたら、こちらにおびください。
Nếu anh/chị đăng ký, hãy xếp hàng ở đây

様子

Cách đọc : ようす
Ý nghĩa : tình hình
Ví dụ :
てきます。
Tôi đi xem tình hình con gái về

活用

Cách đọc : かつよう
Ý nghĩa : phát huy, tận dụng
Ví dụ :
はインターネットをしているの。
Cô ấy đang tận dụng mạng internet

Trên đây là nội dung bài viết : なさる Nghĩa là gì なさる ようす かつよう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: