You dont have javascript enabled! Please enable it!

ほえる 風船 引き分け Nghĩa là gì ほえる ふうせん ひきわけ

ほえる 風船 引き分け Nghĩa là gì ほえる ふうせん ひきわけ

ほえる け Nghĩa là gì ほえる ふうせん ひきわけ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ほえる

ほえる

Cách đọc : ほえる
Ý nghĩa : sủa
Ví dụ :
どこかでがほえていますね。
Có tiếng chó sủa đâu đây nhỉ.

風船

Cách đọc : ふうせん
Ý nghĩa : quả bóng bay
Ví dụ :
を膨らませているね。
Lũ trẻ đang thổi bóng bay nhỉ.

引き分け

Cách đọc : ひきわけ
Ý nghĩa : hòa
Ví dụ :
このけです。
Trận chiến này hòa

Trên đây là nội dung bài viết : ほえる け Nghĩa là gì ほえる ふうせん ひきわけ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: