You dont have javascript enabled! Please enable it!

まし なぜか 欲 Nghĩa là gì まし なぜか よく

まし なぜか 欲 Nghĩa là gì まし なぜか よく

まし なぜか Nghĩa là gì まし なぜか よく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : まし なぜか

まし

Cách đọc : まし
Ý nghĩa : hơn
Ví dụ :
これでもないよりましだ。
Nếu như này thì thà không có còn hơn

なぜか

Cách đọc : なぜか
Ý nghĩa : không hiểu sao
Ví dụ :
はなぜかがだるい。
Hôm nay không hiểu sao người tôi cứ rệu rã.

Cách đọc : よく
Ý nghĩa : ham muốn, tham lam
Ví dụ :
あまりしちゃだめだよ。
Quá nhiều tham vọng là không tốt đâu.

Trên đây là nội dung bài viết : まし なぜか Nghĩa là gì まし なぜか よく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: